Virüs tespit raporunda öncelikle tutanak hazırlanmalı ve Başkanlığa başvuruda bulunulmalıdır. Önce veri kurtarma merkezlerinden virüs tespit raporunun alınması gerekir. Tutanakta incelenen diskin bilgileri – virüsün gerçekleştiği tarih – virüsün türü – işlem ile ilgili meydana getirilen teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında vaziyet tespiti raporunda bulunmalıdır. Durum (virüs) tespit tutanağı en az bir sertifikalı firmalardan temin edilmesi gerekmektedir. Bu mevzuda en yaygın olan ise bilgisayar sisteminde gizlenen E-defter ve beratların virüs ve siber saldırı vb. nedenlerle zarar görmesidir. Muhasebe fişleri de zarar görmüş ise aşağıdaki belgeler hazırlanıp Başkanlığa sunulmalıdır.

  • Konu ile ilgili rapor
  • Aşağıda belirtilecek şekilde özel amaçlı raporla Başkanlığa sunulmalıdır.

YMM (Yeminli Mali Müşavir) Özel hedefli raporlarında ise;

  • Oluşturulacak olan yeni aylara ait borç – alacak toplamları, gündelik başlangıç – bitiş numaraları ve ödenecek olan KDV bilgilerine yer verilmesi gerekir.
  • Yeni bir defter oluşturulduğunda beyannameler ve belge ile arasında fark oluşması halinde farkın nereden kaynakladığını hesapların detaylı listesinin YMM raporuna eklenmelidir.

Ayrıca YMM (Yeminli Mali Müşavir) raporunun sonucunda yapılacak olan işlemlerin vergisel bir kayba neden olmayacağı taahhüt edilmemelidir. Cumhuriyet Başsavcılığına mevzu ile ilgili suç duyurusunda bulunduktan sonra Savcılık, konunun araştırılması nedeniyle güvenlik siber suç bölümüne yazı gönderir ve bu yazı da dilekçeye eklenmek zorundadır. Muhasebe programında kayıt halinde olan fişlerde herhangi bir sıkıntı yoksa belgeler hazırlanıp Başkanlığa gönderilmelidir. Silme gerekçesinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir rapor ile başvurulmalıdır. YMM (Yeminli Mali Müşavir) tarafınca hazırlanacak raporda şu bilgilere yer verilmelidir. Silinmesi istenen ay için oluşturulan defterin ve yeni oluşturulan defterin borç ve alacak toplamları, ünlük başlangıç – bitiş numarası, indirilecek olan KDV, devreden KDV ve ödenecek olan KDV olarak gruplandırılır.

Bu zamanda geldiğimiz şu anki noktada Hard disklerde yaşanan veri kayıplarından çok çok az hasar ile kurtulmak mümkün. Hard disk veri kurtarma ile diskin içinde yer alan bilgiler laboratuvar ortamında çok büyük bir olasılıkla kurtarılır.

Not: Virüs testip tutanağının geçerli olabilmesi için iso 9001 belgesine sahip 5 yıldır hizmet veren ve firmanın ana faaliyet konusu veri incele (özel raporların oluşturulması) olan firmalar tarafından yazılan raporlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kabul görmektedir.